Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

15:41
0747 e81e 500

imgur:

Because of the crystal-clear water, Flathead Lake in Montana seems shallow, but in reality is 370 feet in depth.
Reposted fromShinnomew Shinnomew viamrrru mrrru

May 03 2015

ZamazanaKartka
18:03
3813 96d3 500

May 01 2015

17:07

April 23 2015

20:24
0038 f0a6 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
ZamazanaKartka
20:24
S∆D core - s∆d core's photos | via facebook
ZamazanaKartka
20:23
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
20:22
2339 f10e 500

i want this. now.

Reposted fromkattrina kattrina viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
ZamazanaKartka
20:22
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
ZamazanaKartka
20:20
2568 b7a7 500
Reposted frommzyk mzyk viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
20:18
0033 d4ad 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
ZamazanaKartka
20:12
Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaeredvareth eredvareth
ZamazanaKartka
20:12
Nie wierzę, że istnieje coś takiego jak typowa miłość. Miłość to uginanie. Miłość to łamanie. Miłość to nieustanne poznawanie drugiej osoby. Niedoskonałość. I próbowanie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaeredvareth eredvareth

April 17 2015

ZamazanaKartka
16:26
ZamazanaKartka
16:25
ZamazanaKartka
16:24
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje. I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami. Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromsocurly socurly viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
ZamazanaKartka
16:23
Żyjemy tak jak śnimy - samotnie.
— Joseph Conrad
ZamazanaKartka
16:23
Ludzie smutni są wtedy,
 kiedy nie rozumieją,
 że ze świata należy się śmiać 
,a nie go rozumieć. 
— Po sezonie
Reposted fromcytaty cytaty viadancingwithaghost dancingwithaghost
ZamazanaKartka
11:08
Prawda o prawdzie jest taka, że boli. Więc... kłamiemy.
— Meredith Grey
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viakonwalia konwalia
ZamazanaKartka
11:00
Spaliłabym smutki w papierosie.
— to takie ekstremalne.
ZamazanaKartka
11:00
6482 2985 500
Reposted fromscorpix scorpix viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl